Marij Coolen kan iets voor je betekenen als je leidinggeeft aan of als je werkt in een team waar:

  • De communicatie stokt, omdat het moeilijk is om elkaar ècht te horen
  • Medewerkers zich aanpassen of kleiner maken, omdat ze zichzelf niet helemaal veilig voelen of overruled worden door collega’s
  • Medewerkers hetzelfde willen bereiken, maar de gezamenlijke weg naar het gewenste doel niet kunnen vinden
  • Aanwezige kwaliteiten en talenten niet optimaal benut worden
  • Teamdoelen niet behaald worden.

Mijn rugzak is gevuld met verschillende tools om teams te coachen. In mijn rugzak zitten principes van geweldloze communicatie, Jump van Jump Movement, het ubuntugesprek, principes van assertiviteit, talking stick, ademhalingstechnieken en lichaamswerk.

Mijn werkwijze

De vraag
We starten de teamcoaching met 2 belangrijke vragen:

Wat is de onderliggende vraag van de leidinggevende en het team?
Wat is de grote wens van alle betrokkenen?

Elke medewerker heeft een eigen verhaal bij de samenwerkingssituatie. Daarom start ze bij het persoonlijke verhaal van elk individu binnen het team.
Deze verhalen leiden tot de formulering van de onderliggende vraag – en dus de uitdaging-  en het wenkend perspectief van het team.

Ruimte voor elk verhaal
Ruimte voor elk verhaal. Zodat elke medewerkerker zich gehoord en gezien voelt. Elk verhaal krijgt het podium, verteld vanuit de basis van verbindende communicatie; zonder oordeel, vanuit emotie en behoefte en met respect. En met als apotheose: de bijdrage van dit verhaal aan het wenkend perspectief van het hele team?
Resultaat: Gedeelde verhalen, waardoor elke betrokkene zich gehoord en gezien voelt.

Kracht en belemmeringen
Vaak praten we over de inhoud en proberen we elkaar te overtuigen van ons eigen gelijk. We praten dan niet over wat onderhuids leeft. Terwijl juist daar de kracht èn de belemmeringen – en dus de uitdagingen- liggen om naar het wenkend perspectief toe te werken. Deze elementen boven tafel krijgen levert een dubbele dosis groeikracht richting de oplossing op.
Toegevoegde waarde: De krachten, kwaliteiten en de uitdagingen van het team zijn blootgelegd.

Wat ga jij doen?
Zoals gras niet sneller groeit door eraan te trekken, zo lopen mensen niet harder als ze dingen moeten doen die anderen van hen eisen of die niet bij hen passen. Vanuit eigen motivatie en eigenaarschap in beweging komen. Niet op de tribune blijven zitten, maar open zijn over wat jij gaat doen om het wenkend perspectief mogelijk te maken.
Opbrengst: Duidelijkheid wat elke medewerker vanuit eigen intentie en motivatie gaat doen om het wenkend perspectief te bereiken. Duidelijkheid wat elke medewerker nodig heeft van de collega’s om de bijdrage te kunnen leveren, een concreet verzoek!

Aan de slag
Elke medewerker gaat aan de slag met datgene wat hij/zij aangegeven heeft te zullen gaan doen.
Als daar ondersteuning bij nodig is, dan vraagt hij/zij om hulp. Ik kan deze ondersteuning bieden middels persoonlijke coaching, intervisie of trainingen.
Je kunt beweging waarnemen. Er is een proces van groei in gang gezet, toewerkend naar het wenkend perspectief.

Waar staan we?
Gaandeweg het proces stilstaan bij wat iedereen heeft gedaan en wat dat opgeleverd heeft. Van elkaar leren, samengroeien op weg naar datgene waar het team naartoe wil.
Resultaat: Feedbackmomenten, waarin er reflectie plaats vindt op het ingezette proces en waarin vastgesteld wordt wat de vervolgstappen worden richting het wenkend perspectief.

Borging
Het is noodzakelijk om het proces richting het gezamenlijk wenkend perspectief op gang te houden. Waarderend, realistisch, met opbouwende feedback en daaruit voortvloeiende volgende stappen.
De leidinggevende en enkele teamleden kunnen desgewenst getraind worden om de stap
‘Waar staan we?’, te begeleiden.
Je voegt daarmee waarde toe doordat voortgang geborgd wordt.

> Lees hoe jij persoonlijk kan groeien van binnenuit
> Benieuwd naar eerdere opdrachten van Marij?
> Neem contact op met Marij Coolen