Samen werken aan teamdoelen en bedrijfsresultaten, dat is wat elke organisatie wil en doet.
Dat doe je door je taken goed uit te voeren en je bedrijfsprocessen goed in te richten.
Allemaal mensenwerk. Dit kan alleen tot stand komen als uw medewerkers prima samenwerken.
Samenwerken vraagt veel van uw medewerkers. Als vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat deze competentie door iedereen beheerst wordt. Goed communiceren, duidelijk vertellen wat je ervaart en nodig hebt, in staat zijn om feedback te geven én te ontvangen, elkaar complimenteren, oprecht luisteren, vragen stellen, saldo van vertrouwen vergroten en bovenal weten wanneer je even mag zwijgen. Allemaal zaken, die bij goed samen werken horen en die bovenal bijdragen aan meer werkplezier en een goed bedrijfsresultaat.
MC training & coaching verzorgt (op maat gemaakte) trainingen aangaande onderwerpen, die communicatie en samenwerking raken.

Intervisie

Collega’s zijn vaak de ideale sparringpartners om met u mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en problemen in de werksituatie. Daarbij gaat het er niet om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Vaak is het effectiever om vragen te stellen en het probleem samen grondig te analyseren.
Vervolgens kan dan gericht naar oplossingen of handelwijzen worden gezocht.
Marij heeft veel ervaring in het organiseren en begeleiden van intervisietrajecten. Volgens een heldere structuur komen de deelnemers tot een persoonlijk actieplan. Ze ontdekken zelf wat men kan doen om het vraagstuk constructief en positief te beïnvloeden en op te lossen.
Met en van elkaar leren, groei van binnenuit.

> Lees waarom Marij dit werk doet
> Welke opdrachten heeft Marij in het verleden gedaan?
> Neem contact op met Marij