Begeleiden van team van diabetesverpleegkundigen

Opdrachtgever: Zorginstelling, wijkzorg
Regio: Noord-Brabant
Functie: coach
Periode: voorjaar 2017- heden

Persoonlijke coaching van individuele medewerkers en faciliteren van teambijeenkomsten met als doel om op een respectvolle wijze met elkaar te verbinden.

Begeleiden van intervisiebijeenkomsten voor cb-assistenten en screeners

Opdrachtgever: Zorginstelling, afdeling JGZ
Regio: Noord-Brabant
Functie: Procesbegeleider
Periode: voorjaar 2017- heden

Medewerkers begeleiden bij het leren van en met elkaar bij casuïstieken en situaties die ertoe doen in hun dagelijks werk


Trainer en procesbegeleider bij implementatie gesprekscyclus en in gang zetten cultuurontwikkelingsproces voor alle medewerkers van een philharmonisch orkest.

Opdrachtgever: philharmonie zuidnederland
Regio: Noord-Brabant/Limburg
Functie: Procesbegeleider/ trainer
Periode: Voorjaar 2016 – heden

Beleidsdagen faciliteren en trainingen verzorgen voor elk gremium in de organisatie t.a.v. verbindend communiceren, gesprekstechnieken en balans tussen ratio-passie-gevoel.

Begeleiden van intervisiebijeenkomsten voor MT.

Opdrachtgever: Zorginstelling, afdeling JGZ
Regio: Noord-Brabant
Functie: Procesbegeleider
Periode: voorjaar 2016- 2017

Via verschillende intervisietechnieken MT begeleid in het structureel benaderen van casuïstiek in hun dagelijkse werkpraktijk.


Coach bij samenwerkingsproblematiek tussen 2 medewerkers.

Opdrachtgever: Zorginstelling, afdeling kraamzorg
Regio: Noord-Brabant
Functie: Coach
Periode: najaar 2015 – juni 2016

Via de methodiek van geweldloos communiceren, elke betrokkene binnen de context begeleid naar een betere samenwerking.

Coach voor leidinggevenden om cultuur van samenwerking en verbinding te ontwikkelen bij 3 nieuwgevormde teams

Opdrachtgever: Zorginstelling Wijkzorg
Regio: Noord – Brabant
Functie: Procesbegeleider/trainer/coach
Periode: najaar 2015 – 2017

Begeleiden en coachen van leidinggevenden om de juiste interventies te plegen bij een nieuw gevormd team om samenwerking en onderlinge verbinding te bevorderen. Centraal in dit traject staat de ontwikkeling van gespreksvaardigheden.


Procesbegeleider implementatie zelforganiserende teams

Opdrachtgever:  JGZ, zorginstelling
Regio: Noord-Brabant
Functie: Procesbegeleider/trainer/coach
Periode: voorjaar 2015 – 2017

Begeleiden van MT en locatieteams naar zelforganisatie van visievorming, strategievorming tot en met implementatie.

Coach voor zorgteam van een geriatrische revalidatieafdeling binnen zorgorganisatie langdurige zorg

Opdrachtgever: Zorginstelling Landurige Zorg
Regio:  Gelderland
Functie: Procesbegeleider/trainer/coach
Periode: voorjaar 2015 – 2016

Begeleiden en coachen van bestuurder, MT, leidinggevende en het zorgteam bij het verbeteren van kwaliteit en veiligheid, gepaard gaande met een verbetering van onderlinge samenwerking en vertrouwen.


Coach voor teamontwikkeling ondernemingsraad binnen zorginstelling langdurige zorg

Opdrachtgever: Zorginstelling Landurige Zorg
Regio:  Noord Brabant
Functie: Procesbegeleider /coach
Periode: najaar 2013 – mei 2015

Begeleiden van nieuw gekozen OR naar goede samenwerking, ontwikkeling als OR-lid en ontwikkeling dagelijks bestuur van OR in leidinggevende competenties.

Trainer voor thuiszorgmedewerkers niveau 1

Opdrachtgever: Thuiszorgorganisatie divisie ‘Hulp bij het huishouden’
Regio: Noord-Brabant
Functie: Trainer
Periode:  najaar 2013 – voorjaar 2014

Trainen van vaardigheden m.b.t. licht verzorgende taken voor medewerkers die hulp in het huishouden bieden in de thuiszorg.


Coach voor zorgteams in zorgcentrum binnen V&V sector.

Opdrachtgever: Zorginstelling Langdurige zorg
Regio: Gelderland
Functie: Procesbegeleider/coach
Periode: najaar 2013 – zomer 2015

Begeleiden van management en zorgteams om vanuit zelforganisatie te komen tot verbeteringen aanbrengen in kwaliteit van zorg en processen binnen de eigen afdeling.

Trainer voor invoering van functionerings- en POP-gesprekken

Opdrachtgever: Bedrijf in revalidatietechniek
Regio: Limburg
Functie: Trainer
Periode: voorjaar 2013 – 2015

Trainen van MT en operationeel leidinggevenden in effectief voeren functionerings- en POP-gesprekken